تیغ تیز

محصولات لامیران (تیغ تیز)

شرکت لامیران در سال ١٣۴٩ با نام شرکت ناست ایران (سهامی خاص) با سرمایه ای به میزان ١/۵ میلیون ریال تاسیس و تحت شماره ١۴٣۴٧ مورخ ١٩ آذر ١٣۴٩ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است.
نام و نوع شرکت در خرداد ١٣۵۵ و مرداد ١٣۶١ به ترتیب به شرکت تولیدی لامیران (سهامی عام) و شرکت تولیدی تیغ ایران (سهامی عام) و نهایتا در سال ١٣٧١ به نام لامیران (شرکت سهامی عام) تغییر یافته است.

 

سبد محصولات لامیران

 سبد محصولات تولیدی شرکت شامل:

  • ژیلت تیغ تیز پلاس
  • آویز 2 بسته 10 عددی
  • آویز 20 بسته ای تیغ استنلس استیل

سفارش محصولات لامیران

سایر برندها در پراور