محصولات قند عطیه (شاخص)

کارخانه قند و شکر عطیه تولید انواع قند تکنفره قند تک نفره قند حبه قند کارتنی قند شکسته نایلونی قند کله می باشد.

سبد محصولات قندعطیه (شاخص)

 سبد محصولات تولیدی شرکت شامل :

 • قند تک نفره
 • قند تکنفره
 • قند شکسته
 • قند کله
 • قند شکسته نایلونی
 • قند شکسته کارتنی
 • قند شکسته نایلونی 10 کیلویی
 • قند شکسته نایلونی 5 کیلویی
 • شکر سفید
 • شکر تکنفره
 •  

سفارش محصولات آرشیا

سایر برندها در پراور