محصولات امیلی

تولیدکننده انواع دستمال کاغذی، ذستمال لوله ای، نوار بهداشتی و پوشک بچه. این محصولات با بهترین مواد اولیه در ایران تولید و توسط پخش پراور توزیع می گردد.

سبد محصولات امیلی

 سبد محصولات تولیدی شرکت شامل:

  • پوشک بچه
  • نوار بهداشتی
  • دستمال لوله ای
  • دستمال کاغذی

سفارش محصولات امیلی

سایر برندها در پراور